Chi tiết sản phẩm

HỆ THỐNG CHUYỀN TREO

  • Mã sản phẩm: CHUYENTREO
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 3749
Mô tả
Dự án bao gồm được lắp đặt tại Công ty TNHH Phi Khang - Chuyền treo phơi: 747 Mét - Chuyền treo lót: 186.6 Mét - Chuyền treo bóng: 139.8 mét
_addcart

CHUYỀN TREO PHƠI
Thông số thiết kế:
Kích thước: 747 Mét
Vật Liệu: 
Ray chuyền        : 5 tấn tiêu chuẩn 3.8mm
Xích                   : 5 tấn thương hiệu Taiwan.
Thanh treo         :  Sắt V40x40x3.0
                             Sắt hộp 40x80x2.0
Lưới an toàn      : V30x30x2.0 , hộp 30x30x1.2
Lan can an toàn : cao 600mm , hộp 30x30x1.2
Lưới an toàn      : B30x1.1
Bộ chuyển động giảm tốc size 155-7.5HP , thương hiệu Taiwan 
Móc treo chữ Y tiêu chuẩn loại 5 tấn có xoay không đĩa
Khoảng cách móc treo: 600mm/ móc
Thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh trên xưởng của bên mua

CHUYỀN TREO LÓT
Thông số thiết kế:
Kích thước: 
186.6 Mét
Vật Liệu: 
Ray chuyền        : 5 tấn tiêu chuẩn 3.8mm
Xích                   : 5 tấn thương hiệu Taiwan.
Thanh treo         :  Sắt V40x40x3.0
                             Sắt hộp 40x80x2.0
Lan can an toàn : cao 600mm , hộp 30x30x1.2
Bộ chuyển động giảm tốc size 120-3HP , thương hiệu Taiwan 
Móc treo chữ Y tiêu chuẩn loại 5 tấn có xoay không đĩa
Khoảng cách móc treo: 600mm/móc
Thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh trên xưởng của bên mua

CHUYỀN TREO BÓNG

Thông số thiết kế:
Kích thước:
139.8 Mét
Vật Liệu: 
Ray chuyền        : 5 tấn tiêu chuẩn 3.8mm
Xích                   : 5 tấn thương hiệu Taiwan.
Thanh treo         :  Sắt V40x40x3.0
                             Sắt hộp 40x80x2.0
Lưới an toàn      : V30x30x2.0 , hộp 30x30x1.2
Lan can an toàn : cao 600mm , hộp 30x30x1.2
Lưới an toàn      : B30x1.1( một phần)
Bộ chuyển động giảm tốc size 155-7.5HP , thương hiệu Taiwan 
Móc treo chữ Y tiêu chuẩn loại 5 tấn có xoay không đĩa
Khoảng cách móc treo: 600mm/ móc
Thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh trên xưởng của bên mua

Sản phẩm cùng loại