Sản phẩm

Chuyền pallet sơn tự động

Chuyền pallet sơn tự động

Chuyền pallet sơn tự động đã đưa vào hoạt động tại Bến Cát - Bình Dương
HỆ THỐNG SƠN TĨNH ĐIỆN

HỆ THỐNG SƠN TĨNH ĐIỆN

Hệ thống sơn tĩnh điện được lắp đặt tại Đồng Nai đã nghiệm thu và đưa vào hoạt động

HỆ THỐNG CHUYỀN TREO

HỆ THỐNG CHUYỀN TREO

Dự án bao gồm được lắp đặt tại Công ty TNHH Phi Khang
- Chuyền treo phơi: 747 Mét
- Chuyền treo lót: 186.6 Mét
- Chuyền treo bóng: 139.8 mét